Statistiky na nakažených a mrtvých na COVID-19 jsou v mediích manipulovány. Úmrtnost je výrazně nižší a srovnatelná se sezonní chřipkou.

statistiky umrtnosti koronavirus jsou lzive

Článek odkázaný níže shrnuje podstatná fakta o manipulaci s čísly nakažených, testovaných a mrtvých. Poskytuje objektivní pohled na vývoj situace.

 

Jak mohli mít v Itálii „totálně přetížené zdravotnictví“ COVID-19 v době, kdy zažívali 2× méně mrtvých měsíčně než na obyčejnou chřipku? Odpověď se nabízí sama: protože oběti „normální“ chřipky „nepřetěžovaly“ nemocnice, nýbrž nepovšimnuty zemřely doma nebo v domově důchodců.

Kdyby se však všech 25,000 Italů, kteří v roce 2016/17 zemřeli na obyčejnou chřipku, nahrnulo do nemocnic tak, jako se do nich pod vlivem mediální paniky a vládních opatření nahrnuli nemocní COVID-19, italské nemocnice by byly úplně stejně přetížené.

V Itálii výslovně platí, že se vůbec nezkoumá na co člověk skutečně zemřeljakmile vyjde pozitivní test RT-PCR, je vykázán jako „oběť COVID“, i kdyby umíral na rakovinu.

V Německu, kde statistiku COVID vede Institut Roberta Kocha pod vedením „ambiciózního mladého politika“ Jense Spahna, IRK „doporučil“ lékařům, aby vůbec neprováděli pitvy zesnulých s indikovaným COVID-19bez ohledu na co umřeli mají být vykázáni jako „oběti COVID“ a víc se v tom nikdo nemá co vrtat.

Jenže pravda je nezastavitelná. V poslední době dokonce už i Prymula uznal, že  řešení í typu „několik let v karanténě budeme čekat na vakcínu“ není reálné, a přiklonil se na stranu imunologů se stádní imunitou. Jedině stádní imunita totiž dokáže ochránit rizikové skupiny – funguje stejně, jako plošná proočkovanost populace, která chrání ty, kteří očkováni být nemohou.

Celý článek se spoustou faktů naleznete zde:

http://dfens-cz.com/pravda-o-ncov-19/?fbclid=IwAR3CnxX5uNC0lwyNtbl1SpLVuy83Z0e0lAQ5bg9g06L_NJ8nrtu3PsOwnFw

Přečtěte si také

1 comment

  1. NESMYSLNOST NOŠENÍ ŠOUREK PŘES NOS A ÚSTA VŠEMI, NAMÍSTO POUZE VĚKOVÉ SKUPINY 55+ A CHRONICKY NEMOCNÝCH – V DLOUHODOBÝCH DŮSLEDCÍCH DOKONCE VELMI NEBEZPEČNÝCH ROUŠEK. Kdyby se z tohoto od počátku nesmyslného experimentu, který spíše připomíná test poslušnosti obyvatelstva napříč světem než smysluplné opatření, stále více připomínající šikanu (neboť jakýkoliv virus nebude nikdy vymýcen zcela, naopak u věkové kohorty všech lidí na planetě do 45-55 let, jichž je drtivá většina, je expozice viru de facto žádoucí, neboť v absolutně drtivé většině případů nebude mít jednak žádný negativní („bezpříznakový“) anebo jen naprosto mírný průběh, a za druhé tím proběhne přirozená imunizace, a vzhledem k tomu, že do této skupiny spadá mimo seniory a chronicky nemocné většina lidstva na planetě, a tím pádem by expozice neznamenala žádný dramatický nárůst či snad dokonce kolaps zdravotnických zařízení, čím se nesmyslně straší) měl stát trend, pak nošení roušek v nesterilním prostředí – tj. mimo operační sály, haly a laboratoře s výrobou čipů, atp. – do 10 až 15 let zapříčiní exponenciální nárůst nové miliardy astmatiků, alergiků a nemocných CHOPN (a to nejen nedostatečnou saturací kyslíkem, neboť obecně, ale obzvláště ve vedrech, by lidé měli mít pod nosem spíše hadičku s kyslíkem nebo nic, a ne se ještě naopak přidušovat), a podpora tohoto nesmyslu je patrně čím dále jasněji „objednávkou“ farmaceutických firem, neboť novou více než miliardu pacientů bude potřeba logicky léčit, a léčba stojí peníze – na druhé straně generuje obří zisky.
    Roušky tedy z logiky věci patří jen před dýchací aparát seniorů a chronicky nemocných – je to ochrání a paralelně s tím se 95% lidí poklidně a bezpříznakově anebo méně než při sezónní chřipce bude imunizovat, což je žádoucí, ovšem v příkrém rozporu se přáním farmaceutických firem, kterým by se „právě nyní pěstovaná nová miliarda nových pacientů“ sama a přirozeným způsobem uzdravila a imunizovala, což znamená protečení nových stovek a stovek miliard dolarů mezi prsty, a to pochopitelně dopustit nemohou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *